Ange lösenord
AdvokatGruppen startades 1997 av advokaterna Christer Gunnarsson, Johan Kihlstedt och Erik Sterner. Alltsedan starten har vi hållit fast vid vårt motto att vara en advokatbyrå med personlig service, god kvalitet och stor tillgänglighet. Idag tjänstgör fem advokater samt två medarbetare inom ekonomi och administration på byrån.

Vårt alltmer komplicerade samhälle ställer höga krav på oss advokater. För att möta dessa krav arbetar vi inom AdvokatGruppen ofta tillsammans så att varje advokats individuella kunskaper inom vissa områden bidrar till en komplett helhet. För Dig som klient innebär det att samarbete med någon av oss på AdvokatGruppen ger tillgång till hela advokatbyråns samlade kunskap på det juridiska området.

Våra telefontider är 08.00-16.30 med lunchstängt 12.00-13.00.

Advokat Johan Kihlstedt

Affärsjuridik, arbetsrätt, brott- och tvistemål samt arvs- och familjerätt

Kontoret: +46 (36) 12 81 50
Mobil: +46 (708) 12 81 52
e-post: jk@advokatgruppen.nu

Advokat Marcus Johansson

Arbetsrätt, Affärsjuridik, Brott- och tvistemål, Familjerätt samt förvaltningsrätt

Kontoret: +46 (36) 12 47 48
Mobil: +46 (705) 12 47 66
e-post: mj@advokatgruppen.nu

Advokat Jonas Faresjö

Brott- och tvistemål, familjerätt, fastighetsrätt samt förvaltningsrätt

Kontoret: +46 (36) 12 48 40
Mobil: +46 (761) 71 15 70
e-post: jf@advokatgruppen.nu

Advokat Christer Gunnarsson

Affärsjuridik, med tonvikt på avtal, företagsförvärv och företagsöverlåtelser

Kontoret: +46 (36) 12 47 40
Mobil: +46 (708) 12 47 20
e-post: cg@advokatgruppen.nu

Advokat Tor Åström

Brott- och tvistemål, familjerätt, förvaltningsrätt samt skatterätt

Kontoret: +46 (36) 12 54 90 Mobil: 073-09 120 62
e-post: ta@advokatgruppen.nu

Monica Cederholm, Administration

Kontoret: +46 (36) 12 47 20
Mobil: + 46 (0)720 505 697
e-post: Monica@advokatgruppen.nu

Eva Norum Ylinikka, Ekonomi

Kontoret: +46 (0)36 12 65 10
e-post: ey@advokatgruppen.nu

Sekreterare Susanne Farivar

Kontoret: +46 36124720
e-post: susanne@advokatgruppen.nu

Verksamhet

Vi hjälper företag och enskilda med en mängd olika juridiska problem. Det kan röra sig om upprättande av avtal vid företagsöverlåtelse, hjälp vid rättegång i domstol, vid skilsmässa och bodelning eller funderingar inför start av ett företag. Vi har betydande erfarenhet och kunskap om en mängd skiftande områden inom det juridiska fältet.

Behöver Du hjälp, kontakta oss gärna per telefon eller via e-post. Vi står till tjänst med kortare konsultationer kostnadsfritt. Det är ofta fördelaktigt att ha knutit en juridisk kontakt i ett tidigt skede. De rättsområden som vi huvudsakligen inriktar oss på framgår till höger. För mer information om varje rättsområde klicka på respektive rättsområde.

Vad kostar det?

Kostnaden för att anlita advokat varierar. Priset för en advokattjänst kan bestämmas dels av hur stor tid advokaten lägger ner på ett ärende, men också vilken skicklighet advokaten uppvisar vid utförandet av ärendet.

Vid tvister som avgörs av domstol bestämmer domstolen vem av parterna som skall betala advokatkostnaderna. I tvister som rör vårdnad, boende och umgänge betalar parterna oftast sina egna kostnader. I övriga tvister är huvudregeln att den part som förlorat tvisten får betala inte bara sina egna utan även motpartens kostnader.

Aktuellt

Är du intresserad av att jobba med oss?

AdvokatGruppen söker advokat eller biträdande jurist för delägarskap eller anställning. Är det något som du tycker låter intressant får du gärna skicka in ditt CV till till@advokatgruppen.nu eller slå oss en signal. Välkommen med din ansökan!
Hoppets Torg 5, 553 21 Jönköping
Telefon 036-124720 Telefax 036-124750
E-post: till@advokatgruppen.nu